ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS FeedSMEBank เปิดตัวสินเชื่อ SMART SME บัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5%

| ข่าวทั่วไป | 25th January 2017

SMEBank เปิดตัวสินเชื่อ SMART SME บัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5%

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่รู้จักกันในนามของ SME Bank หรือ ธพว. ได้เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SME บัญชีเดียว หรือสินเชื่อเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท

โดยโครงการนี้พร้อมให้กู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และสามารถผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ

ทั้งนี้โครงการ SMART SME เน้นผู้ประกอบการ 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ร้านขายยา ร้านทอง ร้านแว่นตา และธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว บริษัทเช่ารถ ร้านขายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจสปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการนิติบุคคลทั่วไปที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง ผลิต หรือให้บริการ

โดยผู้ประกอบการต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร ซึ่ง ธพว.ออกโครงการสินเชื่อดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตาม “มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล”

ซึ่งล่าสุดทาง ธพว. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่
– กรมสรรพากร
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในรูปแบบสินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด เป็นต้น

ในส่วนของ ธพว. นั้นจะให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ กรมสรรพากร จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภาษี บัญชี เป็นต้น ส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้น

 

457 total views, 1 today