ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feedธนชาตเปิดประมูลขายหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกันมูลค่า 248 ล้านบาท

| ข่าวทั่วไป | 1st May 2017

ธนชาตเปิดประมูลขายหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกันมูลค่า 248 ล้านบาท

ข่าวจาก ธนาคารธนชาต แจ้งว่า ธนาคารจะเปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้อง ในหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ได้แก่สินเชื่อสารพัดนึก สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 4,286 บัญชี มูลค่าเงินต้นตามสิทธิ์รวม 248 ล้านบาท

ทั้งนี้รูปแบบการประมูลจะเป็นการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยผู้ประมูลระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ซึ่งจะมีการเปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2560 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นี้